Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv projekta: Ulaganje u tehnologiju digitalnog tiska za tisak velikih formata

Kratki opis projekta: Dana 30.10.2017. poduzeće WEB2TISAK d.o.o. potpisalo je s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta te Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom „Ulaganje u tehnologiju digitalnog tiska za tisak velikih formata“, referentna oznaka ugovora KK.03.2.1.06.0470. Provedba projekta sufinancirana je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.
Provedba ovog projekta omogućit će povećanje prihoda od prodaje kroz proizvodnju novih vrsta proizvoda (plakati velikog formata, cerade, banneri, promo zastave, posteri, naljepnice i sl.) uz provođenje marketinških aktivnosti te administrativnih aktivnosti projekta.

Ciljevi projekta: Ciljevi projekta su povećanje konkurentnosti poduzeća kroz proširenje kapaciteta poduzeća, stvaranje novih proizvoda, otvaranje 2 nova radna mjesta te porast prihoda.

Očekivani rezultati projekta:

Ukupna vrijednost projekta: 460.591,21 Kn
EU sufinanciranje projekta:  300.000,00 Kn
Razdoblje provedbe projekta: 28. lipanj 2017. – 28. rujan 2018.
Kontakt osoba za više informacija: Tomislav Crnički, tomislav@web2print.hr , tel.: +385 1  3498 680
Više informacija na www.strukturnifondovi.hr , http://arhiva.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1276

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost poduzeća WEB2TISAK d.o.o